dina rättigheter

dina rättigheter vid försenat flyg

Du kan aldrig få tillbaka tiden du förlorat på grund av en flygförsening. Men vi kan se till att du blir ersatt med upp till €600 per passagerare om ditt flyg var försenat, inställt eller överbokat. Nedan hittar du mer information om dina rättigheter vid flygförseningar och inställda flyg.


orsak för förseningen